111+ Mẫu thiết kế thi công nội thất cho căn hộ chung cư đẹp

Avatar – 45m2 – 1PN
Khách hàng: Anh Thanh
Diện tích: 45m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Emerald Bình Dương 55m2-1PN
Khách hàng: Chị Linh
Diện tích: 55m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Avatar Thủ Đức – 35m2 – Studio
Khách hàng: Anh Trung
Diện tích: 35m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Skypark Atria Saigon – 55m2 -1PN
Khách hàng: Anh Hùng
Diện tích: 55m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Saigon Pearl – 43m2 – 1PN
Khách hàng: Anh Dũng
Diện tích: 43m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Beverly Solari – 38m2 – 1PN
Khách hàng: Anh Thành
Diện tích: 38m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Skypark Atria Saigon – 45m2 – 1PN
Khách hàng: Anh Hùng
Diện tích: 45m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
The Origami – 55m2 – 1PN
Khách hàng: Chị Trinh
Diện tích: 55m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Vinhomes Grand Park – 45m2 -1PN
Khách hàng: Anh Thành
Diện tích: 45m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Studio Avatar – 45m2 – 1PN – Studio
Khách hàng: Anh Long
Diện tích: 45m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Thi công chung cư Riverdale – 55m2 – 1PN
Khách hàng: Chị Duyên
Diện tích: 55m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Dias Sky – 85m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Lâm
Diện tích: 85m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Chung cư Hà Đô – 78m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Nhi
Diện tích: 78m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Chung cư Thủy Lợi – 75m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Thủy
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: Cổ điển
Loại hình: Chung Cư
C – SkyView – 79m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Dũng
Diện tích: 79m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Riviera Point – 69m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Linh
Diện tích: 69m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Thiết kế nội thất SaiGon Broadway – 58m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Thắng
Diện tích: 58m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Screc Tower – 76m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Tuấn
Diện tích: 76m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Diyas Sky – 76M2 – 2PN
Khách hàng: Anh Thái
Diện tích: 76m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Dream Home Palace – 85m2 – 2 PN
Khách hàng: Chị Hiền
Diện tích: 85m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: Chung Cư
Diyas Sky – 55m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Diễm
Diện tích: 55m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
CT Plaza Nguyên Hồng – 60m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Thi
Diện tích: 60m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Essensia Nam SaiGon – 70m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Toàn
Diện tích: 70m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Saigon Airport Plaza – 75m2 – 2PN
Khách hàng: Cô Thu
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: Luxury
Loại hình: Chung Cư
SaiGon Broadway – 85m2 – 2PN
Khách hàng: Cô Thanh
Diện tích: 85m2  m2
Phong cách: Tân cổ điển
Loại hình: Chung Cư
Vinhomes Grand Park – 68m2 – 2PN
Khách hàng: Chú Thắng
Diện tích: 68m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
PiCity High Park – 58m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Hạnh
Diện tích: 58m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Thi công chung cư Avarta – 75m2- 2PN
Khách hàng: Anh Lâm
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Thi công chung cư Hà Đô – 85m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Hương
Diện tích: 85m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Thi công chung cư Celadon – 85m2- 2PN
Khách hàng: Chị Huệ
Diện tích: 85m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Thi công chung cư Gateway Vũng Tàu – 95m2 – 2PN
Khách hàng: Anh Nhân
Diện tích: 95m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Thi công chung cư Conic Boulevard – 75m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Dung
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Vinhomes Grand Park – 79m2 – 2PN
Khách hàng: Chị Liên
Diện tích: 79m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
SaiGon Broadway-78m2-2PN
Khách hàng: Chị Oanh
Diện tích: 78m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
The Beverly Solari – 75m2 – 2 PN
Khách hàng: A. Tâm
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
Vinhomes Grand Park 67m2 – 2PN
Khách hàng: A. Tiến
Diện tích: 67m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0
SaiGon Broadway – 95m2 – 3PN
Khách hàng: Chị Ngân
Diện tích: 95m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Essensia Nam Sài Gòn – 98m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Quân
Diện tích: 98m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Saigon Broadway – 130m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Chính
Diện tích: 130m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Diamond Alnata – 89m2 – 3PN
Khách hàng: Chị Thảo
Diện tích: 89m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Saigon Pearl – 89m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Tài
Diện tích: 89m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Diamond Alnata – 95m2 – 3PN
Khách hàng: Chị Nga
Diện tích: 95m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
The Beverly Solari – 75m2 – 3PN
Khách hàng: Chị Vân
Diện tích: 75m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
The Manor 2 – 87m2 – 3PN
Khách hàng: Cô Kiều
Diện tích: 87m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
The Origami – 92m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Lâm
Diện tích: 92m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Topaz Elite – 95m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Hòa
Diện tích: 95m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Trinity Tower – 94m2 -3PN
Khách hàng: Anh Quang
Diện tích: 94m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Diamond Alnata – 112m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Thế
Diện tích: 112m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Emerald Bình Dương – 76m2 – 3PN
Khách hàng: Cô Thanh
Diện tích: 76m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Riverdale – 120m2 – 3PN
Khách hàng: Anh Bình
Diện tích: 120m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
The Origami – 105m2 – 3PN
Khách hàng: Cô Hoa
Diện tích: 105m2 m2
Phong cách: Hiện đại
Loại hình: Chung Cư
Thi công chung cư SaiGon Broadway – 95m2 – 3PN
Khách hàng: Chị Tuyết
Diện tích: 95m2 m2
Phong cách: 0
Loại hình: 0